HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

GODZINA ZAJĘĆ

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Koło Patrona/Caritas

 

p. I.Najder

14.00-14.45

Konsultacje z fizyki
i chemii

p. E. Sobiczewska-Guzek

14.55-15.40

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

p. A. Turlakiewicz

13.05-13.50

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

p. M.Bilińska

14.00-14.45

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. 3

p. A. Bołbot

13.05-13.50

Terapia pedagogiczna kl.6

p. M. Sarzyńska

13.05-13.50

 

Zajęcia rozwijające kl. 1

 

p. D.Szulc

13.05-13.50

 

Zajęcia rozwijające kl. 2

 

p. I.Górska

13.05-13.50

 

WTOREK

 

Terapia pedagogiczna kl.4

p. M. Sarzyńska

8.15-9.00

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.3

p. M. Sarzyńska

13.05-13.50

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. 2

p. A. Bołbot

13.05-13.50

Konsultacje z języka niemieckiego

p. M. Milczarek

14.55-15.40

Zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki kl.5

p. K. Różalska

13.05-13.50

Zajęcia wokalno-instrumentalne

p. E. Sobczyńska

13.05-13.50

Koło przyrodnicze

p. A. Golińska

7.18-8.00

 

ŚRODA

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 1

p. D.Szulc

8.15-9.00

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 2

p. I.Górska

8.15-9.00

Zajęcia rozwijające z matematyki kl. 4

p. J. Kuśmirek

8.15-9.00

Zajęcia rozwijające z informatyki kl. 7

p.K.Bołbot

14.55-15.40

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii

p.U.Baranowska

14.55-15.40

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

p. M. Bilińska

14.55-15.40

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. 7

p. A. Turlakiewicz

14.55-15.40

 

CZWARTEK

 

Terapia pedagogiczna kl.3

p. M. Sarzyńska

8.15-9.00

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. 1

p. A. Bołbot

13.05-13.50

Zajęcia rozwijające z matematyki kl. 5

p. J.Kuśmirek

8.15-9.00

Efektywna nauka

p. R. Rucka-Prill

14.00-14.45

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. 6

p. K. Brzezińska-Rum

14.00-14.45

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. 7

p. K. Brzezińska-Rum

14.55-15.40

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. 8

p. A. Turlakiewicz

14.55-15.40

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 4

p. P. Stępień

8.15-9.00

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 6

p. P. Stępień

14.00-14.45

 

PIĄTEK

 

 

Zajęcia rozwijające kl. 3

 

p.M. Sarzyńska

12.05-12.50

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. 4

p. A. Bołbot

8.15-9.00

Zajęcia dodatkowe z matematyki

kl. 8

p. P. Stępień

14.00-14.45

Koło przyrodnicze

p. A. Golińska

7.18-8.00

 

Skip to content