21 października 1995 roku naszej szkole nadano imię Jana Pawła II. Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki ks. dr Władysław Ziółek odprawił Mszę św. w intencji szkoły, dokonał poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej.

Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Nie ma osoby, która budziłaby tak wiele zainteresowania jak Jan Paweł II- papież Polak.

Dla współczesnego człowieka był On głosicielem Prawdy i świadkiem cywillizacji miłości. My, społeczność Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bedoniu wierzymy, że niezmierzona miłość naszego Patrona, której ziarnami wszystko i wszystkich obsiewał, będzie kiełkowała w naszych sercach. Krople Jego wielkiej mądrości będa opadać na nasze głowy, abyśmy wchodzili w nowy, dojrzalszy świat.

Opiekuj się nami, Janie Pawle II !

Najważniejsze fakty z życia i dzialalności naszego Patrona:

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Po ukończeniu tamtejszego gimnazjum, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które zostały przerwane wybuchem wojny.

W czasie okupacji pracował jako robotnik w fabryce sody kaustycznej :”Solvay” w Krakowie. Do połowy 1943 roku był związany z Teatrem Rapsodycznym. W 1942 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ, które ukończył w  1946 roku. 1 listopada 1946 roku z rak kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w małej parafii w Niegowici, w 1949 roku został przeniesiony do parafii Świętego Floriana w Krakowie, gdzie pracował jako duszpasterz akademicki. Bardzo aktywnie uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego. Szybko dostrzeżono talent i wszechstronność młodego Ojca Soborowego, toteż już w 1967 roku z rąk papieża Pawła VI otrzymał kapelusz kardynalski.

Wybór Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II

Dla świata był papieżem, a dla nas Polaków- naszym papieżem. Duchem zawsze będzie z nami!

16 października 1978 roku został wybrany papieżem. Jego pontyfikat różnił się od pozostałych. Jan Paweł II nie zamknął sie w Watykanie- wychodził do wiernych, aby otwierać drzwi Chrystusowi. Głosił wiarę, nadzieję i miłość. W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki do 129 krajów na wszystkich kontynentach. Do Polski pielgrzymował 9- krotnie.

Po śmierci Jana Pawła II wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wiernych zaczęło nazywać Go Wielkim. 13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37- przeszedł do Domu Ojca.

Beatyfikacja Jana Pawła II

1 maja 2011r. sługa Boży Jan Paweł II został beatyfikowany.

To wyjątkowy dzień dla naszej społeczności szkolnej. Z tej okazji nasza szkoła stała się gospodarzem gminnych uroczystości upamiętniających osobę Ojca Św. W szkole odbyły się finały konkursów: plastycznego i recytatorskiego. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na konkurs plastyczny wpłynęło ok. 60 prac dzieci z terenu gminy. W finale konkursu recytatorskiego wzięło udział 15 dzieci. Nasi uczniowie brali także udział w konkursach papieskich organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezjalnej, Rodzinę Szkół Jana Pawła II. Zwieńczeniem tych działań był występ naszych uczniów pt. „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Dzieci przypomniały najważniejsze fakty i wydarzenia dotyczące świętości naszego Patrona. Na pamiątkę tych wydarzeń każdy uczeń otrzymał obrazek przedstawiający Papieża z datą Jego beatyfikacji. Był to niezapomniany i wyjątkowy dzień dla nas wszystkich.

Proces kanonizacyjny

Dnia 5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i ogłosił, że polski papież zostanie kanonizowany razem z bł. Janem XXIII,  zaś 30 września 2013 podczas konsystorza wyznaczył datę ich kanonizacji.

Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, Floribeth Mora Diaz cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu.  Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.

27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy św. na placu świętego Piotra, pod przewodnictwem papieża Franciszka, przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI, bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi i włączeni w poczet świętych Kościoła katolickiego. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym także z Polski. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin.  Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954, jak również była to pierwsza taka uroczystość na Placu Świętego Piotra, gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany papież.

Przez 5 lat spotykaliśmy się ze wspólnotą szkół polonijnych i polskich im. Jana Pawła II podczas zjazdu tych szkół w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Łodzi. Wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach, przygotowywaliśmy scenki dotyczące nauczania Ojca Świętego, prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i wiedzę dotyczącą Patrona. Wielokrotnie                w naszej szkole gościliśmy dzieci z Łomży i Wilna.

Niezwykła atmosfera spowodowała wyjątkową więź i liczne przyjaźnie między dziećmi z sąsiadujących krajów. Ostatnie nasze wspólne spotkanie odbyło się w październiku 2018 roku (zdjęcia w albumie fotograficznym).

Co roku, w miesiącu październiku, obchodzimy Dzień Papieski, zawsze pod innym hasłem. Przygotowujemy montaż słowno muzyczny, który wystawiamy w naszej parafialnej Świątyni. Gromkie brawa świadczą, że występ naszych dzieci zawsze się podoba.

W ciągu całego miesiąca października przypominamy postać Ojca Świętego, Jego nauczanie, wskazówki, myśli, które zawsze będą dla nas wszystkich drogowskazem w życiu.

Każdy z nas nosi w sercu wiele serdecznych wspomnień, słów i gestów Papieża, które stały się naszym udziałem i które głeboko w nas zapadły. To miłość emanująca z Jana Pawła II przyciągała wszystkich do Niego i pozwalała czuć się wspólnotą dzieci jednego Ojca.Tym bardziej dzisiaj powierza nam treści swojego nauczania, by stawały się w nas życiem              w wierze, nadziei i miłości.

Dzieło jego pontyfikatu trwa w nas!

 

Skip to content