Rodzice-profilaktyka

Rodzice-dopalacze

Każdy rodzic powinien wiedzieć, co robić gdy rodzi się podejrzenie, że dziecko używa „dopalaczy”.  W zamieszczonych materiałach  znajdą Państwo informacje, jak działać w takiej sytuacji, gdzie się zwrócić z pomocą, jak pogłębić wiedzę o samych środkach psychoaktywnych.

Największa siła rodziny  tkwi w przeciwdziałaniu zjawisku używania substancji psychoaktywnych poprzez wzmacnianie tzw. czynników chroniących w procesie wychowania  dziecka     i nastolatka.

W ulotce znajdą Państwo informacje czym są i  jak działają „dopalacze”, jakie są podstawowe objawy używania, jak wyglądają. Poruszana jest także w sposób zwięzły tematyka ryzyka używania ww. grupy produktów oraz reakcji instytucji państwowych w kierunku przeciwdziałania zjawisku.

Publikacja ta w zwięzły sposób przedstawia udowodnione naukowo sposoby postępowania rodziców z dzieckiem, tak by nigdy rodzina nie musiała mierzyć się  z problemem narkotyków, alkoholu czy „dopalaczy”.

 źródło:

http://www.kbpn.gov.pl

Skip to content