Rok szkolny 2022/2023

logo projektu Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich  misją było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoło otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 000,00 zł dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Dzięki otrzymanym funduszom zakupiliśmy : 

 • Drukarkę Banach 3D z zestawem filamentów 

 • Wirtualną pracownię ClassVr wraz z licencją dostępu do wirtualnych lekcji 

 • Mikroskop z kamerką 

 • Lupy 

 • Klocki konstrukcyjne  

 • Zestaw szkolny Genibot z matą, krążkami i organizerem  

 • Mikrokontroler  

 • Stację lutowniczą 

 • Stolik prezentacyjcny 

 • Zszywacz tapicerki  

 • Wiertarko-wkrętarkę 

 • Zestaw narzędziowy 

 • Laminator z zestawem folii do laminowania 

 • Lodówkę

Zakupione środki, będą wykorzystywane na wszystkich przedmiotach lekcyjnych. 

Uczymy się redagować rozprawkę

W  maju  uczniowie  klasy 7 zmierzyli  się  z  nową dla nich  formą  wypowiedzi, jaką  jest  rozprawka. Poznali  tajemnice  jej  kompozycji,  czyli  jak należy  napisać  wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Przeczytali przykładową rozprawkę autorstwa ucznia klasy 8, w której kolorowymi pisakami zaznaczyli tezę, argumenty i przykłady. Następnie przygotowali pomoc dydaktyczną, czyli zwroty pomocne przy redagowaniu kolejnych części rozprawki, i samodzielnie ją zalaminowali. Renata Rucka-Prill

projekt laboratoria przyszłości kl.7
projekt laboratoria przyszłości kl.7

Wędrówki kropli wody

W kwietniu w ramach projektu Laboratoria Przyszłości odbyły się zajęcia podczas których uczniowie  z klas 1-3 oraz klasy 5  mieli możliwość stworzenia gry memory pt.,,Symbole związane z wodą”. Tematyka zajęć nawiązywała do Światowego Dnia Wody, który obchodzimy corocznie 22 marca. W ramach zajęć uczniowie poznali obieg wody w przyrodzie, dowiedzieli  się  jak  powstaje  chmura i deszcz, oraz czy woda potrafi unosić się do góry. Gra była  podsumowaniem  zajęć. W oparciu o zdobytą wiedzę powstały symbole związane z wodą, które zostały własnoręcznie narysowane, a przy pomocy laminarki zalaminowane. Uczniowie świetlicy często grają w tę grę, która rozwija pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową i cierpliwość. Grzegorz Niewiadomski

projekt laboratoria przyszłości-zajęcia w kl.V
zajęcia z projektu laboratoria przyszłości kl.1-3

Geniboty na Wielkanoc

W marcu uczniowie klasy II podsumowali świąteczną tematykę na zajęciach wykorzystując roboty. Uczniowie wykonywali w grupach kilka aktywności. Pierwsze zadanie polegało na odkodowaniu i ułożeniu na macie wzoru z kolorowych kubeczków. Był to wielkanocny koszyczek. Następnie wpisywali na karteczkach i umieszczali w koszyczku te rzeczy, które powinny się w nim znaleźć. Kolejne zadanie, to była krótka gra planszowa. Na koniec należało stworzyć kod, który zaprowadzi chłopca i mamę na pole z koszykiem, po drodze przechodząc przez wszystkie pola, na których znajdują się pisanki ozdobione określonym wzorem. Zajęcia były okazją do wspólnej wesołezabawy, rozwijania kreatywności i współpracy w grupie.  Małgorzata Sarzyńska

projekt laboratoria przyszłości kl.2
projekt laboratoria przyszłości -kl.2

W poszukiwaniu liter, sylab i wyrazów z Genibotem

W lutym uczniowie klasy pierwszej, na dodatkowych zajęciach terapeutycznych, skoncentrowali się na doskonaleniu umiejętności czytania. Wysłuchiwali głoski, odszukiwali litery oraz sylaby. Ich pracę uatrakcyjnił robot GenieBot. Dzieci wyszukiwały na macie sylaby z poznanymi literami i według podanego  kodu odczytywały umieszczone tam wyrazy oraz dobierały do nich obrazki. Następnie same programowały robocika i zadawały sobie sylabowe zagadki. Do przygotowania zajęć z Projektu Laboratoria Przyszłości wykorzystana została laminarka oraz mata kodująca z robotem Genibot. Aleksandra Kuleta-Łubisz

projekt laboratoria przyszłości

Części mowy znamy, gdy je utrwalamy!

Podobno najefektywniej i najszybciej uczymy się poprzez zabawę. Uczniowie klasy 4 mieli możliwość przekonać się, czy faktycznie tak jest. W styczniu, podczas lekcji języka polskiego, sprawdzili swoją wiedzę na temat poznanych części mowy: czasownika, przymiotnika i rzeczownika. Zadaniem uczniów, podzielonych na grupy, było określenie formy gramatycznej otrzymanych wyrazów. Tym razem do pracy, w celu uatrakcyjnienia zajęć, wykorzystaliśmy roboty Genibot. Każda grupa zaprogramowała przy pomocy kart do kodowania trasę dla robota w taki sposób, aby każdy wyraz dotarł na swoje miejsce – czyli do kubeczka z właściwą formą gramatyczną. Emocji było mnóstwo, pomyłki też się zdarzały, ale ostatecznie wszyscy poprawnie wykonali zdanie. Jednak gramatyka nie jest taka trudna, jak się wydaje! Renata Rucka-Prill

projekt laboratoria przyszłości kl. 4

Koło „English around Europe”

W grudniu odbyły się cotygodniowe zajęcia w ramach koła „English around Europe”. Już po raz kolejny, uczniowie klasy VI korzystali z Gogli ClassVR. Tematem lekcji były „Walory turystyczne Barcelony” . Jednym z celów lekcji było przybliżenie sylwetki oraz osiągnięć wybitnego hiszpańskiego architekta Antonio Gaudiego. Dzięki zastosowaniu Gogli ClassVR , uczniowie mogli obejrzeć z zewnątrz słynne dzieło Gaudiego, katedrę Sagrada Familia. Widok panoramiczny z poziomu ulicy, pozwolił uczniom spojrzeć na budynek „z bliska” oraz wyodrębnić elementy bazyliki powstałe za czasów Gaudiego oraz te dobudowane po jego śmierci. Następnie uczniowie obejrzeli drugi obraz z użyciem Gogli ClassVR. Tym razem podziwiali detale architektoniczne ukryte we wnętrzu katedry Sagrada Familia. Była to dodatkowa atrakcja, gdyż większość turystów, odwiedzających ten zabytek w Barcelonie, zadowala się podziwianiem katedry tylko z zewnątrz. Zastosowanie technologii VR zdecydowanie uatrakcyjniło lekcję o tematyce turystycznej a uczniowie mogli w ten sposób odbyć wycieczkę do Barcelony. Anita Bołbot

projekt laboratoria przyszłości
projekt laboratoria przyszłości

,,Jesienne witraże"

W listopadzie w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzieci miały możliwość wykonania pracy plastycznej z wykorzystaniem laminarki. Tematyka warsztatów nawiązywała do obecnej pory roku, jej kolorystyki i zmian jakie dokonują się w przyrodzie na przykładzie drzew i ich liści. Celem zajęć było wykonanie własnego witrażyka foliowego z wybranych liści z różnych gatunków drzew i zakomponowanie go w formie jeżyka. Powstałe prace witrażowe ozdobiły okna sali świetlicowej. Aneta Kowalczyk-Kosterna

Jesienne witraże-projekt

Wspominamy wakacje na lekcji informatyki

Dnia 6 października w klasie 2 odbyła się lekcji informatyki z wykorzystaniem elementów kodowania na dywanie, robotów Genibot oraz Gogli ClassVR. Tematem lekcji były wspomnienia z wakacji. Na początku uczniowie w grupach musieli ułożyć obrazek na macie do kodowania, który był w kawałkach. Potem omawialiśmy przedstawione tam zabytki. Następnie każda grupa otrzymała kolorowe kartoniki i miała za zadanie ułożyć na macie do kodowania obraz przedstawiający wspomnienia z wyjazdu w góry lub nad morze. Kolejną częścią lekcji było programowanie robotów Genibot. Na podsumowanie lekcji uczniowie mieli możliwość obejrzeć za pomocą Gogli ClassVR miejsca, które można odwiedzić podczas wakacji, były to między innymi: pustynia z wielbłądami w Maroku, mgliste Góry w Australii, Góry Tunelowe w Kanadzie, Ogród Różany w Japonii, widok z lotu ptaka nad Francją czy zimowy las w USA. Katarzyna Różalska

Lekcja informatyki kl.4 - projekt Laboratoria Przyszłości
Skip to content