Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny ,,KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI"

INFORMACJA O PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Projekt pt. ,,Easter around Europe" - eTwinning

logo eTwinning
zdjęcie klasy 1
klasa 3
Na zakończenie projektu nastąpiła wymiana kartek wielkanocnych z uczniami z Grecji oraz Włoch.

Chętni uczniowie z klas 1-3 przystąpili do  międzynarodowego projektu eTwinning “Easter around Europe”.

Cele projektu to :
– nawiązanie współpracy z uczniami z innych krajów (pisanie kartek, spotkania online),
– poznanie tradycji wielkanocnych w innych krajach,
– rozwinięcie umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim.

Uczniowie będą realizowali poszczególne zadania w języku angielskim (np. : słowniczek wielkanocny, dekorowanie jajek, pisanie kartek wielkanocnych, nagrywanie filmiku o polskich tradycjach). Razem z uczestnikami z innych krajów europejskich, uczniowie będą spotykać się online, poznawać się nawzajem i swoje tradycje, grać wspólnie w gry, rozwiązywać quizy. Relacja z projektu będzie dokumentowana na stronie eTwinning a z przygotowanych prac powstaną wystawy w szkole. Życzymy wszystkim uczniom biorącym udział w tym  projekcie zaangażowania, kreatywności i wspaniałej zabawy!

Anita Bołbot, Małgorzata Reszka

Projekt pt.,,Eko Młodzi mają głos" w Gminie Andrespol

plakat projektu Eko Młodzi...

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Eko młodzi mają głos” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Funduszy EOG. W projekcie biorą udział chętni uczniowie klasy V. Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży szkół w Gminie Andrespol problematyką ekologiczną w wymiarze lokalnym i zwiększenie zaangażowania tej grupy w kształtowanie i realizację gminnej polityki ochrony środowiska. Pod kierunkiem nauczycieli młodzież wybierze ważne dla niej problemy ochrony środowiska, zbierze potrzebne informacje, spotka się z ekspertami, przygotuje we współpracy z animatorami ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA spot promujący zachowania proekologiczne, który będzie upowszechniany wśród społeczności lokalnej, a jedną ze zgłoszonych przez siebie inicjatyw ekologicznych o wymiarze lokalnym, zrealizuje. Młodzież weźmie udział w debacie z Władzami Gminy na temat wspólnych priorytetów w ochronie środowiska, warsztatach medialnych oraz będzie relacjonowała przebieg swoich działań w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. 

Po więcej informacji zapraszamy na FB

 https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Inicjatyw-Kreatywnych-In-Krea-113586793716864/ 

i na stronę projektu

https://www.in-krea.com/ekomlodzimajaglos

Poniższa prezentacja jest podsumowaniem naszych działań w ramach projektu “Eko młodzi mają głos”. Zapraszamy do obejrzenia.

Podsumowanie projektu ,,Eko Młodzi mają głos”-prezentacja

Anita Bołbot, Krzysztof Bołbot

Projekt pt.,,Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Andrespol”

logo projektu edukacyjnego

Współfinansowany jest ze Środków Społecznego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: 

  • Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk przyrodniczo-matematycznych, j.obcych, przedsiębiorczości u uczniów szkół podstawowych gminy wiejskiej Andrespol, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół.

  • Wsparcie kwalifikacji nauczycieli w zakresie m.in. wykorzystania TIK w dydaktyce, nowoczesnych metod nauczania, budowanie kompetencji kluczowych uczniów co przełoży się na podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku.

Koordynator projektu: Katarzyna Różalska

Projekt edukacyjny

Nauka ortografii to bardzo trudna i żmudna praca, szczególnie jeśli chodzi o uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nawet dla osób, które nie posiadają dysfunkcji rozwojowych, zapamiętanie pisowni trudniejszych wyrazów stanowi spory problem. Pojawia się pytanie, jak zachęcić uczniów do tego wyzwania oraz w jaki sposób ułatwić im osiągnięcie sukcesu. Zabawa odgrywa w życiu dzieci niezwykle ważną rolę i dlatego warto wykorzystać ją w procesie nauczania. Aktywne formy nauczania budzą zainteresowanie oraz podtrzymują koncentrację na zadaniu. W miłej i przyjaznej atmosferze dzieci chętnie wykonują polecenia i uczestniczą w grach dydaktycznych. 

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 uczniowie klasy III pod opieką Małgorzaty Sarzyńskiej przygotowali piękne rysunki przedstawiające wyrazy z trudnościami w pisowni w ramach projektu edukacyjnego ,,Ortofigle”.

Według ocen specjalistów pamięciowo-wzrokowo-słuchowe formy nauczania uzupełniają, a także zastępują dotychczasowe metody. Takie rozwiązanie wpływa również dodatnio na rozwój kreatywnego myślenia i poszerzenia wyobraźni. Stosując tą metodę, dzieci pracują bez stresu, a nauka staje się zabawą, która angażuje nie tylko najzdolniejszych, ale wszystkich uczniów.

Koordynator projektu: Katarzyna Różalska we współpracy z innym nauczycielem języka polskiego z innej szkoły podstawowej.

 
Skip to content