Projekt pt.,,Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Andrespol”

logo projektu edukacyjnego

Współfinansowany jest ze Środków Społecznego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: 

  • Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk przyrodniczo-matematycznych, j.obcych, przedsiębiorczości u uczniów szkół podstawowych gminy wiejskiej Andrespol, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół.

  • Wsparcie kwalifikacji nauczycieli w zakresie m.in. wykorzystania TIK w dydaktyce, nowoczesnych metod nauczania, budowanie kompetencji kluczowych uczniów co przełoży się na podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku.

Koordynator projektu: Katarzyna Różalska

Projekt edukacyjny

Nauka ortografii to bardzo trudna i żmudna praca, szczególnie jeśli chodzi o uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nawet dla osób, które nie posiadają dysfunkcji rozwojowych, zapamiętanie pisowni trudniejszych wyrazów stanowi spory problem. Pojawia się pytanie, jak zachęcić uczniów do tego wyzwania oraz w jaki sposób ułatwić im osiągnięcie sukcesu. Zabawa odgrywa w życiu dzieci niezwykle ważną rolę i dlatego warto wykorzystać ją w procesie nauczania. Aktywne formy nauczania budzą zainteresowanie oraz podtrzymują koncentrację na zadaniu. W miłej i przyjaznej atmosferze dzieci chętnie wykonują polecenia i uczestniczą w grach dydaktycznych. 

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 uczniowie klasy III pod opieką Małgorzaty Sarzyńskiej przygotowali piękne rysunki przedstawiające wyrazy z trudnościami w pisowni w ramach projektu edukacyjnego ,,Ortofigle”.

Według ocen specjalistów pamięciowo-wzrokowo-słuchowe formy nauczania uzupełniają, a także zastępują dotychczasowe metody. Takie rozwiązanie wpływa również dodatnio na rozwój kreatywnego myślenia i poszerzenia wyobraźni. Stosując tą metodę, dzieci pracują bez stresu, a nauka staje się zabawą, która angażuje nie tylko najzdolniejszych, ale wszystkich uczniów.

Koordynator projektu: Katarzyna Różalska we współpracy z innym nauczycielem języka polskiego z innej szkoły podstawowej.

 
Skip to content