Dyrektor Zespołu– mgr Jolanta Kuśmirek   
Przyjęcia interesantów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Nauczyciele szkoły:

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Iwona Górska
mgr Małgorzata Sarzyńska
mgr Dorota Szulc

Nauczyciele klas IV- VIII:

religia, wychowanie do życia w rodzinie – mgr Ilona Najder
religia – ks. Piotr Górski
j. polski – mgr Renata Rucka – Prill, mgr Marzena Bilińska
historia, WOS – mgr Urszula Baranowska
matematyka – mgr Paulina Stępień, mgr Katarzyna Różalska
informatyka – mgr Katarzyna Różalska
fizyka, chemia – mgr Ewa Sobiczewska – Guzek
geografia – mgr Anita Bołbot
przyroda, biologia – mgr Agnieszka Golińska
j. angielski – mgr Małgorzata Reszka, mgr Anita Bołbot
j. niemiecki – mgr Angelika Pawlak
wych. fizyczne – mgr Mariusz Kotelnicki, mgr Krzysztof Bołbot
muzyka, plastyka, technika – mgr Elżbieta Sobczyńska
nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy – mgr Grzegorz Niewiadomski
nauczyciel wspomagający – mgr Dominika Paroń – Gorzelak
nauczyciel wspomagający – mgr Marta Sokołowska
edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Mariusz Kotelnicki
doradztwo zawodowe – mgr Grzegorz Niewiadomski
nauczyciel świetlicy – mgr Aneta Kowalczyk – Kosterna
Biblioteka, pedagog szkolny – mgr Ksenia Brzezińska – Rum

Grupa/klasa

wychowawca

Klasa I

Małgorzata Sarzyńska

Klasa II

Dorota Szulc

Klasa III

Iwona Górska

Klasa IV

Paulina Stępień

Klasa V

Anita Bołbot

Klasa VI 

Urszula Baranowska

Klasa VII a

Elżbieta Sobczyńska

Klasa VII b

Renata Rucka – Prill

Klasa VIII

Katarzyna Różalska

Skip to content