Nasze przedszkole pracuje w godzinach: 7:00-17.00.

Rozkład dnia w przedszkolu:

7:00 – 8:00

  • schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka,
  • rozmowa i praca indywidualna z dzieckiem,
  • ćwiczenia poranne, prace porządkowe, czynności samoobsługowe.

8:30 – 9:00  Śniadanie „Zerówka” 

8:55 – 9:25   Śniadanie „Maluchy” i „Średniaki”

9:25 – 12:10

  • zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sytuacjach i sferach rozwoju,
  • dowolna działalność dzieci w kącikach tematycznych, wycieczki, spacery.

12.10 – 12.40 Obiad

12:40 – 13:00

  • zajęcia kierowane przez nauczyciela z uwzględnieniem aktywności słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej. Głośne czytanie bajek.   Swobodne zabawy dzieci w grupach bądź indywidualnie, zabawy na powietrzu.

13.00 – 14.30  zajęcia dodatkowe z podziałem na grupy:

Język Angielski – mgr Anita Bołbot

Religia- mgr Ilona Najder

Gimnastyka korekcyjna – mgr Mariusz Kotelnicki

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Grzegorz Niewiadomski

 

Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne:

Rodzaj zajęćProwadzący zajęcia
poniedziałek
  
wtorek
  
środa
  
  

 

14:30 – 14:50  Podwieczorek

Po podwieczorku

– zabawy dzieci wynikające z własnej inicjatywy, zabawy w sali lub na powietrzu,

– rozchodzenie się dzieci.

Skip to content