świetlica

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabianiu prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według haseł tygodnia.

W naszej świetlicy:

  • Wychowawcy rozwijają zdolności i zainteresowania dzieci stosując różnorodne formy zajęć: czytelnicze, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe.
  • Pracują z uczniami o różnym poziomie intelektualnym – udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce (pomoc w odrabianiu lekcji) i pracują z uczniem zdolnym (organizowanie wystaw, konkursów, i innych form aktywności według zainteresowań dzieci).
  • Dzieci systematycznie, wykonują ćwiczenia pogłębiające umiejętność pracy w zakresie wspierania harmonijnego rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona.
  • Dzięki dobremu wyposażeniu sali w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i audiowizualny dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w wielu dziedzinach.
  • Miła i serdeczna atmosfera sprawia, że dzieci chętnie uczą się i bawią.

Szczególny nacisk położony został na wdrażanie dzieci do samodzielności oraz samorządności. W ramach licznych pogadanek wychowawcy świetlicy uczulają dzieci na estetykę otoczenia, higienę osobistą, kulturalne i bezpieczne zachowanie oraz, co równie ważne, na wzajemny szacunek, wzajemną pomoc i koleżeństwo.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

mgr Jolanta Kuśmirek
mgr Aneta Kowalczyk – Kosterna
mgr Katarzyna Różalska
mgr Grzegorz Niewiadomski
mgr Ksenia Brzezińska – Rum

telefon do świetlicy 42 232-36-14

Skip to content