HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia rozwijające dla kl. 1

M. Sarzyńska

12.05 – 12.50

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 5

P. Stępień

8.15 – 9.00

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 6

K. Różalska

13.05 – 13.50

Koło Patrona

I. Najder

14.55 – 15.40

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. 4

M. Sarzyńska

13.05 – 13.50

Koło artystyczne dla kl. 3

I. Górska

13.05 – 13.50

WTOREK

Koło z języka angielskiego dla kl. 4

A. Bołbot

8.15 – 9.00

Chór

E. Sobczyńska

13.05 – 13.50

SKS Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami biegów na orientację

M. Kotelnicki

14.55 – 15.40

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla kl. 6

R. Rucka-Prill

8.15 – 9.00

ŚRODA

Koło matematyczne dla kl. 6

J. Kuśmirek

8.15 – 9.00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. 1-3

D. Paroń-Gorzelak

13.05 – 13.50

SKS Koszykówka dla kl. 4-8

K. Bołbot

14.55 – 15.40

CZWARTEK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 8

K. Różalska

8.15 – 9.00

Koło matematyczne dla kl. 4

J. Kuśmirek

8.15 – 9.00

PIĄTEK

Zajęcia rozwijające dla kl. 2

D. Szulc

8.15 – 9.00

Zajęcia rozwijające dla kl. 3

I. Górska

8.15 – 9.00

Skip to content